Välkommen till Qnoddarnas värld!

Komplett läromedel

Prisbelönta Qnoddarnas värld är ett komplett digitalt läromedel för åk 1-3 i svenska och matematik skräddarsytt för iPad.

 • Arbeta lärarlett, enskilt eller i grupp
 • Få en tydlig överblick över elevernas arbete och progression
 • Skapa en individanpassad studiegång
 • Specialutvecklad och kvalitetssäkrad av svenska pedagoger (enl Lgr 11)
 • Lustfyllt lärande med spelkänsla som gör att eleverna vill komma vidare

I Qnoddarnas värld är det du som styr var och en av dina elevers arbete och kan följa deras resultat och leda deras arbete och utveckling. Se hur lätt det är att komma igång med Qnoddarnas Värld.

Kom igång med Qnoddarnas värld

Introduktion – Qnoddarnas värld
Upptäck Qnoddarnas värld, ett digitalt läromedel för åk 1–3 i svenska och matematik skräddarsytt för iPad.
Prova på – Qnoddarnas värld
Instruktion för hur du gör för att få 30 dagars testversion av Qnoddarnas värld.
Installationsanvisning – Qnoddarnas värld
Så här installerar du Qnoddarnas värld.
Lärarinloggning – Qnoddarnas värld
En instruktion i hur du som lärare loggar in i lärarklienten.
Menyn i lärarklienten – Qnoddarnas värld
En systematisk genomgång av lärarklienten.
Administrera elevnycklar i lärarklienten – Qnoddarnas värld
En instruktion i hur du lägger till nya elever med tillhörande elevnycklar.
Administrera övningar i lärarklienten – Qnoddarnas värld
Så här individanpassar du övningar i lärarklienten.
Individanpassad övning – Qnoddarnas värld
Så här ser en individanpassad övning ut ur elevens perspektiv.
Elevinloggning – Qnoddarnas värld
En instruktion i hur eleverna loggar in i Qnoddarnas värld.
Övningsexempel – Qnoddarnas värld
Exempel på elevarbete i årskurs 1, spårning av bokstaven S.

Teknikens kraft

Med rätt innehåll ger tekniken nya och fantastiska möjligheter till lärande! Qnoddarnas värld är ett svenskt läromedel producerat direkt för iPad. I appen finns allt som krävs för undervisning i svenska och matematik i åk 1-3.  Innehållet är framtaget enligt Lgr 11 och Skolverkets bedömningsunderlag och är pedagogiskt kvalitetssäkrat.

Ett roligt sätt att lära i egen takt

Många elever vittnar om hur roligt det är att lära genom Qnoddarnas värld. Läromedlet ger en tydlig spelkänsla och skapar drivkraft att komma vidare. I Qnoddarnas värld är det läraren som styr varje elevs arbete och kan följa individuella resultat och utveckling. Läraren vet hela tiden precis hur det går, och kan stötta eleven och sätta in extra resurser där det behövs

Qnoddarnas värld!Skylt och Qnodd

 • Anpassad för iPad.
 • Framtagen enligt Lgr11.
 • Kvalitetssäkrad av svenska pedagoger.
 • Lärarklienten, där läraren ser eleverna, ger dem uppgifter och följer deras resultat.
 • Prisbelönt
 • Stärker elevernas vilja att lära och skapar tillit till den egna förmågan.
 • Tar hänsyn till varje elevs behov, erfarenhet och tänkande.
 • Ger eleven möjlighet att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.
 • Stimulerar, handleder och ger särskilt stöd även till elever som har svårigheter.